No menu items!
  HomeStandpuntenGezondheidZorgzaam Knokke-Heist: voor een warme gemeente waar welzijn voorop staat

  Zorgzaam Knokke-Heist: voor een warme gemeente waar welzijn voorop staat

  Date:

  PUUR KH wil dat het mogelijk is om laagdrempelig en in de eigen deelgemeente of wijk zorg te krijgen. Huisartsenpraktijken spelen hierin een cruciale rol. Deze moeten ondersteuning krijgen voor hun verdere uitbouw. In bepaalde groepspraktijken is er een patiëntenstop wat we ook in Knokke-Heist moeten vermijden. Zo zorgen we met PUUR KH voor basiszorg in het dagelijks leven. Het is jammer dat mensen worden uitgesloten voor gepaste zorg van bij de geboorte tot in de herfst van je leven. Samen met eerstelijnszorg in gesprek gaan hoe we dit kunnen aanpakken is essentieel.

  Mantelzorgers leveren onbetaalbaar werk door hun naasten te ondersteunen en te verzorgen, het is essentieel dat zij ook de nodige middelen krijgen om hun taken goed te vervullen. Daarom pleit PUUR KH voor een gemeentelijke mantelzorgpremie, in 7 van de 10 Vlaamse gemeenten bestaat dit al. We kunnen zorgen voor een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen of voor informatie, ism Sociaal Huis, SAR, … Het kan hen helpen de juiste ondersteuning vinden en de kennis geven ivm beschikbare diensten en voorzieningen. Ook hier zouden we een gunstige parkeerregeling kunnen instellen. Dit alles samen zorgt voor het verlichten van de lasten van mantelzorgers en het erkennen van hun inspanningen.

  Effectieve zorg begint met preventieve maatregelen, zoals het signaleren van problemen voordat ze verergeren. Het vb van kinderen die amper warm eten krijgen of oudere bewoners die geen warme maaltijd kunnen nuttigen, illustreert het belang van vroegtijdige interventie om problemen te voorkomen. Door samen te werken met verschillende instanties zoals het Huis van het Kind, Sociaal Huis en non-profitorganisaties, kan Knokke-Heist zich richten op het aanpakken van deze problemen op een holistische en gecoördineerde manier. Kinderarmoede, is in Knokke-Heist gestegen en is een urgente kwestie die prioriteit verdient. Door middel van samenwerking kunnen knelpunten worden blootgelegd, effectieve strategieën kunnen ontwikkeld worden en geïmplementeerd worden om de situatie van kwetsbare kinderen en gezinnen te verbeteren. We streven naar een inclusieve en welvarende samenleving voor iedereen.

  Sport en bewegen is essentieel voor gezondheid. We zorgen ervoor dat onze Knokke-Heistenaar gemakkelijk en toegankelijk mee kunnen doen aan sportactiviteiten. De infrastructuur is er maar diversiteit blijft nodig. PUUR KH wil het liefst voorkomen dat Knokke-Heistse jongeren jeugdzorg nodig hebben. Onze partij wil daarom inzetten op armoedebestrijding bij jongeren, goed onderwijs en een goede gezondheidszorg om zo veel mogelijk te voorkomen dat jongeren jeugdzorg nodig hebben. voorkomen is beter dan genezen.

  Een sociaal dashboard kan bijdragen aan een efficiënte en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Met dit dashboard kan door het Sociaal Huis gemonitord worden op welke plekken in onze gemeente welke inzet van hulp in het sociaal domein plaatsvindt. Het bevordert effectieve samenwerking tussen zorgverleners die echt de kern van het probleem kunnen aanpakken. Zeker als er in een gezin of huishouden meerdere problemen spelen, van schuldenproblematiek tot mentale klachten bij de ouders, is samenwerking tussen verschillende instanties cruciaal om de juiste zorg, op maat, aan te bieden. De rol van de gemeentelijke sociale diensten moeten we waar mogelijk verder verdiepen naar de kern van het probleem.

  We moeten als gemeente ook durven innoveren en inzetten op kennis. Met Knokke-Heist hebben we alle troeven in huis om een kenniscentrum te huisvesten rond obesitas. Als we inzetten op gezond en betaalbaar eten op de diverse scholen, onze sport- en speelfaciliteiten onderhouden en uitbouwen creëren we een habitat naar een gezond leven. In samenwerking met hoge scholen en universiteiten kan onze gemeente een voorbeeld worden van hoe de openbare en private gezondheidszorg rond de aanpak van obesitas kunnen aanpakken.

  Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid. De druk op het mentaal welzijn is ook in Knokke-Heist groot, ook al zit deze vaak verborgen. Van burn-out tot zelfdoding, we hebben in Knokke-Heist alles in huis om dit preventief aan te pakken. PUUR KH wil dat we als lokaal bestuur hier beter in scoren. Zowel jongeren als senioren hebben recht op mentaal welzijn en daar wil PUUR KH werk van maken.