No menu items!
  HomeStandpuntenEconomieInnovatie en groei in Knokke-Heist - Een toekomstgerichte gemeente

  Innovatie en groei in Knokke-Heist – Een toekomstgerichte gemeente

  Date:

  Knokke-Heist mag trots en ambitieus zijn als het om haar toeristische economie gaat. Maar een creatieve badplaats moet ook kansen en banen kunnen bieden voor iedereen die na hun studies hier wil kunnen blijven wonen. Nieuwe startups en scale ups moeten de ruimte en vertrouwen krijgen. Samenwerkingsverbanden met hoge scholen en universiteiten om spin-offs naar Knokke-Heist te halen kunnen zorgen voor een meerwaarde en verjonging van onze inwoners.

  Ons strand, de Noordzee , ons groen en nieuwe parkjes in combinatie met de vele culturele en culinaire mogelijkheden in Knokke-Heist. Moet mee zuurstof geven aan bestaande en nieuwe ondernemers en creatieve ideeën. Daarmee zorgen we voor verjonging, nieuwe jobs in andere sectoren en verdere kwalitatieve groei van onze gemeente.

  We geven ook ruimte aan lokale handelaars. Een studie moet uitwijzen of we de diversiteit van de lokale handelaars kunnen uitbreiden, dat bij nieuwbouw het aantal M² winkelruimte te gaan beperken. Beter twee lokale handelaars dan één grote Retail om de eigenheid van Knokke-Heist terug te brengen.

  Parkeren wordt makkelijker door de Elisabethlaan te her in te richten en 10 cent zones te creëren.(één rijstrook per rijrichting kan zorgen voor honderden nieuwe parkeerplaatsen). Nieuwe digitale parkeergeleiders kunnen op hun beurt zorgen voor een spreiding. Wat voordelen kan meebrengen voor ondernemers in andere deelgemeenten. Tijdens de zomermaanden moeten we de bestaande toeristische shuttledienst uitbreiden langs de ganse “zeedijk”! Zodat we de toeristische druk beter kunnen spreiden.

  We promoten Knokke-Heist in de toekomst als gezinsvriendelijke badplaats, waardoor we nieuwe kansen creëren voor de lokale middenstand. De dienst Lokale Economie van de gemeente aan ondernemers moet daarbij veel beter worden uitgebouwd. Die raad moet haar rol als adviesorgaan ook verder verdiepen in het kader van de inspraak waarvoor PUUR KH staat.

  Snel groeiende start-ups hebben een omgeving nodig waar talenten en financiering beschikbaar zijn. Knokke-Heist heeft hiervoor een sterk profiel die we vandaag niet of te weinig benutten. Dit zou kansen kunnen bieden voor onze creatieve handelsgemeente die we zijn.

  Daarom wil PUUR KH een plek creëren waar startups van over de hele wereld kunnen komen om een scale-ups te worden. Een fysieke plek waar ondernemers, talenten, onderwijsinstellingen bij elkaar komen. Knokke-Heist kan hiervoor samen met privé partners Europese middelen krijgen om ook daadwerkelijk werk te maken van een stabiele verjonging van haar inwoners.