No menu items!
  HomeStandpuntenWonenBetaalbaar Knokke-Heist: toegankelijke woonoplossingen voor een diverse Gemeenschap

  Betaalbaar Knokke-Heist: toegankelijke woonoplossingen voor een diverse Gemeenschap

  Date:

  We streven naar een verdubbeling van betaalbaardere koopwoningen. Het belasten van nieuwbouw en herverkoop van woningen en appartementen waar mensen zich niet domiciliëren, is volgens PUUR KH de aanpak om speculatie tegen te gaan en de beschikbaarheid van woningen en appartementen voor lokale bewoners te vergroten.

  Door deze maatregelen te nemen, kan de druk op de woonzones worden verlicht en kunnen meer mensen, ongeacht hun achtergrond of inkomen, een toekomst opbouwen in Knokke-Heist. Het is belangrijk om te blijven streven naar een evenwichtige en inclusieve samenleving waarin iedereen een betaalbare en kwalitatieve huisvesting kan vinden.

  Met PUUR KH willen we ook het bewust opkopen van nieuwbouw vastgoed op plan om dan na realisatie opnieuw te verkopen (o.a. garages) als belegging een stuk tegengaan. Dergelijke praktijken duwen de prijzen kunstmatig omhoog. Wat niet de bedoeling kan zijn.

  We streven naar inclusie en rechtvaardigheid door een gevarieerd aanbod van woningen en appartementen te voorzien voor mensen met verschillende inkomensniveaus. Dat is essentieel om een gemeenschap te creëren waarin iedereen kan gedijen.

  Vanuit Knokke-Heist moet er aandacht besteed worden aan het creëren van een woonomgeving die toegankelijk is voor mensen uit verschillende beroepsgroepen met diverse achtergronden. Een fatsoenlijke woning met goede voorzieningen in de buurt van parken, scholen, kinderopvang, openbaar vervoer en uitvalswegen, is niet alleen een basisbehoefte maar ook een belangrijke factor voor een hoogwaardige levenskwaliteit. Het streven naar betaalbare huisvesting die past bij het inkomen van mensen is van vitaal belang om te zorgen dat niemand wordt uitgesloten van de mogelijkheid om in Knokke-Heist te wonen en een actief leven op te bouwen. We willen aandacht besteden aan deze kwestie en inspanningen leveren om een inclusieve en duurzame woonomgeving te creëren voor alle inwoners van Knokke-Heist.

  Knokke-Heist is misschien wel de mooiste badstad van het land. Met de vernieuwbouw en uitbreiding van de moet dat ook zo blijven. PUUR KH wil met diverse universiteiten gaan samenwerken om een plan uit te werken. Dit om de verjonging van Knokke-Heist alle kansen te bieden. PUUR KH is bereid hiervoor drastische maatregelen te nemen, die de toekomst van haar inwoners de komende generaties veilig kan stellen.

  PUUR KH wil daarom geen verstikkende regels maar ruimte voor creativiteit en ondernemerschap van architecten, beleggers en projectontwikkelaars om van Knokke-Heist gezamenlijk de gemeente van de toekomst te maken. Op een open een transparante manier de inwoners betrekken bij elk project die op hun wijk en onze gemeente van toepassing is.

  Het streven van Puur KH om Knokke-Heist als prachtige badstad te behouden, tegelijkertijd te vernieuwen en uit te breiden, is een belangrijk doel Dit moet helpen om innovatieve en duurzame oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. Het betrekken van inwoners bij elk project dat hun wijk en gemeente beïnvloedt, getuigt van een democratische en participatieve benadering. Op die manier kunnen de behoeften en zorgen van de gemeenschap worden gehoord en geïntegreerd in de besluitvorming. Het is belangrijk om te streven naar een evenwicht tussen vernieuwing en behoud van de unieke identiteit van Knokke-Heist, zodat de gemeente haar charme behoudt terwijl ze zich blijft ontwikkelen en verbeteren voor haar inwoners.

  Het streven van PUUR KH om het cultureel erfgoed te behouden bij stadsvernieuwing, terwijl tegelijkertijd ruimte wordt geboden voor verandering en vernieuwing. We moeten het unieke karakter van Knokke-Heist behouden en respecteren, terwijl er ook ruimte is voor groei en ontwikkeling. Een diverse gemeenschap mag ondersteund worden door een woningmarkt die voor iedereen toegankelijk is, inclusief huishoudens met gemiddelde inkomens.

  Het betrekken van beleggers en samenwerkingsverbanden kan helpen om woningen te bouwen en de woningmarkt voor iedereen toegankelijker te maken, inclusief huishoudens met gemiddelde inkomens.

  Het is cruciaal dat dit alles gebeurt binnen een kader van integriteit en transparantie. Het stellen van regels binnen een kader zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de gemeente in lijn is met de belangen van de bevolking en het behoud van integriteit.

  Het uitsluiten van belangenconflicten en het waarborgen van integriteit binnen de politieke hoed zijn essentieel voor het vertrouwen van de burgers in het beleid en de besluitvorming. We willen dergelijke principes hoog in het vaandel dragen en verwachten van mogelijke coalitiepartners dezelfde waarden. Dit kan helpen bij het creëren van een gemeenschappelijke visie en een effectief bestuur voor de toekomst van Knokke-Heist.